Kori on tyhjä

Kauppa

Määrä: 0

Yhteensä: 0,00

Nykyopetus on kaikkialla maailmassa haasteiden edessä, sillä perinteiset menetelmät eivät enää riitä. On yhtä tärkeää miten tulevia sukupolvia opetetaan kuin se, mitä heille opetetaan.
Opettajille

mozaBook - Opettajan esitysohjelma älytaululle. Näyttävä interaktiivinen sisältö, kehittävät, havainnollistavat ja käytännölliset sovellukset tempaavat oppilaan mukaansa ja tukevat hänen oppimistaan.

mozaMap - Interaktiivisen kartaston sähköiset kartat tehostavat maantiedon ja historian opetusta. Karttojen eri osia ja tasoja on helppo muokata, ja näin tuntien valmistelu helpottuu ja nopeutuu.

Oppilaille

mozaWeb - Oppilas ja opettaja voi käyttää sähköisiä oppikirjoja, interaktiivista sisältöä, oppiaineeseen liittyviä sovelluksia ja pelejä ilman verkkoyhteyttä missä tahansa.

mozaBook tablet - Oppilaat voivat ottaa digitaaliset oppikirjat mukaansa minne vain ja lukea niitä ilman verkkoyhteyttä. Tunnilla he voivat liittyä älytaululla näytettävään mozaBook-ohjelmaan ja osallistua tuntityöhön omalla laitteellaan.

Kouluille

mozaLog - Sähköinen opettajan päiväkirja ja oppilastietojärjestelmä, jonka avulla koulun henkilökunta voi hoitaa jokapäiväisiä hallinnollisia tehtäviään.Ohjelma vähentää huomattavasti koulun henkilökunnan työtaakkaa. Lisäksi se helpottaa koulun ja vanhempien välistä yhteydenpitoa.

Koulujäsenyys - Koulujäsenyyden etuja: koko koulun käyttötilastot, koulun lisenssinhallinta, online-tuki ja oikeudet erikoistarjouksiin.

Minkä tuotteen valitsisin?
Opettajille

Oppituntien havainnollistamiseen ja luokkatyöhön oppilaiden kanssa

Oppilaille

Etäopiskeluun, tietokoneelle ja tabletille

Kouluille

Kumppanuuskoulun jäsenyys, johon kuuluu koulutusta ja erikoistarjouksia

mozaBookin innovatiivisilla kuvitus-, animointi- ja esitysratkaisuilla opettaja saa tunnit entistä monipuolisemmiksi. Opettaja voi luoda työkirjoja tai muuntaa oppikirjansa sähköiseksi kirjaksi käden käänteessä. Mukana oleva galleria on täynnä omien kuvittajiemme laatimia, oman tarpeen mukaan suurennettavia kuvia aiheen ja aineen mukaisessa järjestyksessä.

Ohjelmasta on verkkokaupassamme saatavilla useita versioita oppilaille, opettajille sekä luokkahuonekäyttöön.

Lue lisää

Omat digitaaliset oppikirjat

Jos opettajalla on käyttämänsä painetun oppikirjan pdf-versio, hänen tarvitsee vain avata se mozaBookissa. Ohjelma tunnistaa automaattisesti tiedoston kuvaelementit, jotka voi tunnilla esityksessä klikkaamalla suurentaa. Opettaja voi itsekin luoda sivuosioita, jotka hän voi suurentaa esityksessään oppilaille. Tekstianalyysin perusteella mozaBook tekee myös ehdotuksia siitä, mitä aiheeseen sopivaa interaktiivista sisältöä materiaaliin voi lisätä. Opettaja voi näyttää sisällön, hyväksyä tai hylätä tai itse omatoimisesti haluamaansa sisältöä (3D-esityksiä, opetusvideoita, ääni- ja kuvamateriaalia) mozaBookin mediakirjastosta, omalta koneelta tai vaikka internetistä. Aineiston voi näyttää kirjan marginaalissa olevaa kuvaketta klikkaamalla.

3D-esitykset

Jos oppikirjaan tai tuntiin kuuluu 3D-malli, sitä voi katsella sähköisen kirjan 3D-kuvaketta klikkaamalla. Oppikirjan kaikki 3D-mallit on järjestetty luetteloksi Ekstra-valikossa.

Käännettävät ja zoomattavat 3D-esitykset sisältävät yleensä myös selostuksen, animaation ja tehtäviä, jotka auttavat aiheen sisäistämisessä. Rakennekuvien ja läpileikkausten nimilappuja voi lukea eri kielillä, mikä taas auttaa kielten ja sanaston opiskelussa.

Näytä kaikki 3D:t

Työkalut ja Pelit

Oppimateriaalin omaksumista helpottaa ja jo opittua tietoa syventää yli sata tarjolla olevaa oppiaineittain järjestettyä temaattista sovellusta. Alakoululaisille tarkoitetuissa sovelluksissa etusijalla on perustaitojen kehittäminen, kun taas yläkoululaisten sovelluksissa pyritään tukemaan oppimista havainnollistamisen ja virtuaalisten koejärjestelyjen avulla. Joissakin työkaluissa on animoituja tehtäviä, joiden ansiosta oppiminen on peliä ja leikkiä. Sovellukset löytyvät mozaBook-ohjelmasta. Oppilaat voivat käyttää niitä etäopiskeluun tarkoitetun mozaWeb-sivuston kautta.

Kaikki työkalut

Tehtäväeditori

Tehtäväeditorilla opettaja voi helposti laatia yksilöllisiä ja näyttäviä tehtäväpapereita. Opettaja voi valita lukuisten, valmiiksi integroitujen tehtävätyyppien (avoin kysymys, monivalinta, yhdistäminen, ketju, järjestäminen, taulukon täyttäminen, joukot jne.) joukosta. Tehtäväpaperissa voi olla useita tehtävätyyppejä. Tehtäviiin käytettävä aika voidaan myös asettaa.

Laadittaviin tehtäviin voi liittää myös kuvia, videoita ja ääntä, ja ulkoasun voi valita lukuisista valmiista malleista, joiden ansiosta tehtäväpaperi on tekijänsä näköinen.

Valmiin tehtäväpaperin voi lähettää oppilaille läksyksi. Oppilaat tekevät läksyn mozaWebissä, mutta tehtäväpaperin voi liittää myös haluttuun mozaBook-julkaisuun.

Oppitunnilla käytetty interaktiivinen sisältö (3D-esitykset, opetusvideot, kuvat, äänet) ja mozaToolsin aiheittaiset sovellukset ovat käytössä myös verkossa. Tämän ansiosta opettaja voi kätevästi valmistella tuntinsa ja oppilaat työskennellä kotonaan. Oppilaat voivat tehdä myös opettajan läksyinä jakamat tehtäväpaperit kotonaan.

mozaLog on Mozaik Educationin itse kehittämä oppilastietojärjestelmä, jonka yhdenmukaisella käyttöliittymällä on helppo hoitaa koulun ja opettajan jokapäiväisiä hallinnollisia tietojenkäsittelytehtäviä. Uusi järjestelmä tekee vanhat ja vaivalloiset paperityöt turhiksi.

Lue lisää

Added to your cart.