Kori on tyhjä

Kauppa

Määrä: 0

Yhteensä: 0,00

Avaruusgeometrinen Euler3D-piirrosohjelma sopii erilaisten avaruuskappaleiden havainnollistamisen lisäksi myös niiden matemaattisesti täsmälliseen konstruoimiseen (suodata kappaleen itseään leikkaavat pinnat, tarkastele tasoja, tahoja ja särmiä sekä jaa konveksi monikulmio kolmioiksi).

Osta Lataa laitteellesi ja kokeile ilmaiseksi.

Avaruuskoordinaatisto

Ohjelman tietojenkäsittelyn suurin yksikkö on projekti. Kuvioita voi määritellä antamalla niiden kärjet, särmät ja tahkot. Kärjen voi määritellä antamalla niiden koordinaatit X, Y ja Z. Särmän voi määritellä valitsemalla sen alku- ja loppupisteet, tahkon taas luettelemalla sen kärjet. Koordinaattiarvoja annettaessa voi arvojen lisäksi käyttää myös käyttäjän itsensä ennalta määrittelemiä projektin vakioita, jotka on merkitty (englannin aakkoston mukaisin) kirjaimin.

Personoitu näkymä

Kappaleiden tarkastelua helpottamiseksi niiden tahkoihin, särmiin ja kärkiin voi lisätä pinnoitteet, jotka voi piilottaa tai tuoda näkyviin tarpeen mukaan. Kaikki tahkot, särmät ja kärjet voi varustaa juoksevan numeroinnin lisäksi nimillä, jotka voi myös piilottaa. Ohjelma esittää kappaleet kavaljeeriperspektiivissä eli ortogonaaliprojektiossa. Realistista vaikutelmaa lisäävät kaksi valonlähdettä, jotka voi lukita paikoilleen tai kytkeä seuraamaan kuvakulmaa.

Avaruustransformaatiot

Heijastus tason suhteen, translaatio, kiertäminen akselin suhteen tai akselien mukainen venyttäminen ovat mahdollisia yksittäisinä transformaatioina. Parametrejä muuttamalla pääset kokeilemaan myös mutkikkaampia muunnoksia, esimerkiksi kappaleen kiertämistä särmän suhteen tai heijastaminen tahkon suhteen.

Transformaatioiden avulla on helppo luoda monitahokkaita. Jokaista kärkeä ei tarvitse määritellä koordinaateilla, vaan ensimmäisten kärkien määrittelyn jälkeen niiden heijastamisella, translaatiolla tai kiertämisellä voi määritellä loppujen kärkien koordinaatit.

Sisäänrakennetut sovellukset

Ohjelman avulla voi luoda kolmiulotteisia avaruusgeometrisia kuvioita, kuten kartio tai pallo. Niiden lisäksi myös monistaminen on mahdollista soveltamalla polarisointia palloon. Animaation tekeminen helpottaa ymmärtämään mutkikkaampia avaruusgeometrisia suhteita (esim. tetraedrin tilavuuden laskeminen). Ohjelman suurimpia etuja on sen yhteensopisuus eri matematiikkaohjelmien (Maple tai Mathematica) kanssa. Luodut kuviot voi viedä eri tiedostomuodoissa, ja jotkin tiedostomuodot mahdollistavat myös datan lukemiseen.

Added to your cart.