Kori on tyhjä

Kauppa

Määrä: 0

Yhteensä: 0,00

Viestin välittyminen synapsissa

Viestin välittyminen synapsissa

Viestit siirtyvät hermosolusta toiseen kemiallisten tai sähköisten synapsien kautta.

Biologia

Asiasanat

signaalitransduktion, stimulaatio, ärsyke, signaali, neuroni, -reseptorin, synapse, dendrite, axon, gliaalinen solu, telodendron, terminaalibouton, kanavainen proteiini, toimintapotentiaalia, lepojännite, perus hermostoa, stimuloiva, estävä, välittäjäaine, ionikanavalla, ihmisen, Biologia

Liittyviä ekstroja

Neurons, nervous tissue

Neurons are cells specialised for transmitting electric signals.

Kipurefleksi

Koukistusheijaste on kipurefleksi, jossa äkillinen kipu saa vaarassa olevan kehonosan vetäytymään.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

Aivojen kielelliset keskukset

Ihmisen puhe edellyttää useiden aivokuoren alueiden keskinäistä ja hyvin tarkkaa yhteistyötä.

Aivokammiot ja aivojen pääosat

Animaatio esittelee aivojen sisäistä rakennetta, kuten aivokammioita ja tyvitumakkeita.

Colour vision deficiency

The inability to differentiate certain shades of colour is called colour vision deficiency.

Hermosto

Ihmisen keskushermostoon kuuluu selkäydin ja aivot. Ääreishermostoon taas kuuluvat aivohermot ja selkäydinhermot sekä hermosolmut.

Ihmisen aivojen pääosat

Aivojen pääosat ovat aivorunko, pikkuaivot, väliaivot ja lohkoihin jakautuvat isoaivot.

Ihmisen aivot

Ihmisaivojen pääosat ovat aivorunko, väliaivot, isoaivot ja pikkuaivot.

Selkäytimen rakenne

Selkäydin on se keskushermoston osa, joka on selkärangassa. Selkäytimestä lähtee lukuisia tärkeitä hermoja, selkäydinhermoja.

Solukalvon kuljetusprosessit

Solukalvon läpi siirtyy aineita sekä passiivisesti tihkumalla että aktiivisesti pumppaamalla.

Tietoverkko – miten se toimii?

Tietoverkon kautta voidaan siirtää ja jakaa silmänräpäyksessä paljon tietoa kaikkialle maailmaan.

Added to your cart.