Kori on tyhjä

Kauppa

Määrä: 0

Yhteensä: 0,00

0

Pent-1-ene (C₅H₁₀)

Pent-1-ene (C₅H₁₀)

A liquid with a characteristic unpleasant odour and a low boiling point.

Kemia

Asiasanat

pent-1-eeni, aikeeni, olefiini, hiilivety, tyydyttymättömän hiilivedyn, tyydyttymätön, perustuslaillinen isomeria, homologinen sarja, isomeeri, lisäys, orgaaninen kemia, Kemia

Liittyviä ekstroja

Pentane (C₅H₁₂)

The fifth member in the alkane homologous series. A colourless, combustible liquid.

1-butene (C₄H₈)

One of the isomers of butene.

Cyclohexane (C₆H₁₂)

A colourless liquid, easily solved by organic solvents but not by water.

Cyclopentane (C₅H₁₀)

Member of the cycloalkane homologous series.

Prop-1-ene (C₃H₆)

The monomer of polypropylene.

Added to your cart.