Kori on tyhjä

Kauppa

Määrä: 0

Yhteensä: 0,00

0

Optical isomerism

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Kemia

Asiasanat

optinen isomeria, stereoisomeriaa, enantiomeeri, raseemista seosta, kiraalisuus, kiraalinen, kiraalisuuskeskus, peilikuva, alaniini, glukoosi, talidomidi, limoneeni, isobutaani, L-alaniini, D-alaniini, D-glukoosi, L-glukoosia, D-limoneeni, L-limoneeni, optisesti, ligandin, kokoonpano, oikealle kiertävä, vasemmalle kiertävä, isomeeri, polarimetrin, metaani, orgaaninen kemia, Kemia

Liittyviä ekstroja

Bromofluorochloromethane (CHClBrF)

The molecule has two enantiomers: stereoisomers that are mirror images of each other and are not superimposable.

Alpha-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

Alpha-D-glucose is one of the stereoisomers of glucoses, specifically the D-glucoses.

Ames room

An Ames room is a distorted room that is used to create an optical illusion.

Beta-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

One of the stereoisomers of D-glucose.

Cis-2-butene (C₄H₈)

A colourless, heavier-than-air gas. Its geometric isomer is trans-2-butene.

Geometriset muunnokset: peilaus

Animaatiossa havainnollistetaan geometrista peilausta tasossa ja avaruudessa.

Kolmiulotteinen koordinaatisto

Tilanhahmotuskykyä kehittävä animaatio havainnollistaa kolmiulotteista, suorakulmaista koordinaatistoa.

Trans-2-butene (C₄H₈)

A colourless, heavier-than-air gas. Its geometric isomer is cis-2-butene.

Alanine (C₃H₇NO₂)

A non-polar amino acid. L and D molecules are mirror images of each other.

Aminohapot

Aminohapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joista elimistölle välttämättömät proteiinit koostuvat.

Optical instruments

A wide variety of optical instruments are in use today, ranging from microscopes to telescopes.

Added to your cart.