Kori on tyhjä

Kauppa

Määrä: 0

Yhteensä: 0,00

0

Dissolution of NaCl

Dissolution of NaCl

Common salt is dissolved by water: polar water molecules form a coat around the ions.

Kemia

Asiasanat

natriumkloridia, liukeneminen, natriumkloridikide, vesimolekyyli, pöytäsuola, tavallinen suola, ionikidehilaan, ioninen yhdiste, nesteytyskuori, liuotin, liuenneen aineen, ratkaisu, nesteytysenergiaa, ristikkoteho, nesteytys, kationi, anioni, epäorgaaninen kemia, yleinen kemia, Kemia

Liittyviä ekstroja

Sodium chloride (NaCl)

Common salt (or table salt) is one of the most important sodium compounds, indispensable for living organisms.

Alkaliparisto – miten se toimii?

Alkaliparisto tuottaa sähkövirtaa sähkökemiallisten reaktioiden avulla.

Alumiinintuotanto

Alumiinia valmistetaan bauksiitista jalostetusta aluminioksidista elektrolyysin avulla.

Dissolution of hydrogen chloride (HCl) in water

The solution of hydrogen chloride in water is called hydrochloric acid.

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Lead-acid battery

Electrochemical processes in a lead-acid battery produce electric current.

Methane hydrate

A solid substance formed at low temperatures on the ocean floors of Earth by the high pressure.

Suolan poistaminen merivedestä

Suolanpoistoprosessissa merivedestä saadaan makeaa juomavettä.

Reaction of zinc with hydrochloric acid

The dissolution of zinc in hydrochloric acid produces hydrogen gas.

Added to your cart.