کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

مترونوم

مترونوم با سرعت قابل تنظیم و ریتم های مختلف.

زیلوفون

موسیقی خود را بر روی زیلوفون(سازچوبی) یا متالوفون(سازفلزی) بسازید.

جعبه ریتم

ریتم های پلی فونیک ساده، با "ابزار موسیقی" موجود برای کودکان.

پیانو

استفاده از صفحه کلید پیانو برای پخش ابزارهای موسیقی مختلف

صفحه نت کوچک

راه سرگرم کننده ای برای ایجاد نت های نواخته شده. شامل چندین آهنگ تعبیه شده.

گالری موسیقی

مجموعه ای از موسیقی کلاسیک، با تصاویر و شرح آهنگسازان.

ابزارهای مرتبط و بازی‌ها

بازی های تخته ای

بازی مسابقه چند نفره با انواع مختلف بازی های محبوب.

پرسشنامه

پرسشنامه ساده با متن و تصاویر؛ سوالات چند گزینه ای با یک یا چند پاسخ صحیح.

تاس

بیش از 40 تاس مختلف برای تمرین کردن مطالب مختلف

کارتهای تصویر

شانزده دسته کارت در موضوعات مختلف، با امکان افزودن تصاویر در موزابوک

ماشین زمان

افراد و حوادث نمایش داده شده در یک گاه شمار پویا و نمایش ارتباطات.

امتحان

پاسخ سوالات امتحان در 12 موضوع مختلف با افزایش سطح دشواری.

Added to your cart.