کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

تانگرام

تانگرام

یک بازی منطقی جذاب از چین است. شامل تعداد زیادی پازل در سطوح مختلف دشواری است.

رياضى

توسعه مهارت, آموزشی

فلش

کلیدواژه‌ها

puzzle game, tangram, logic, shape, shape, triangle, square, parallelogram, sample, outline, game, shape

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.