کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

سوروبان(چرتکه ژاپنی)

سوروبان(چرتکه ژاپنی)

انجام عملیات ابتدایی ریاضی با قاب شمارش (چرتکه)، که از دوران باستان شناخته شده است.

رياضى

توسعه مهارت, آموزشی

فلش

کلیدواژه‌ها

operation, basic operation, addition, subtraction, multiplication, number representation, calculation, antiquity, mathematics, numbers, calculating tool, calculation, number, calculator, computer, algebra

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.