کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

کارت های کلمه

کارت های کلمه

مجموعه ای از کارت های کلمه به همراه مثال هایی از کاربرد آن ها در جمله و نشان دادن نوع کلمه.

زبان مادری

تصویرسازی, آموزشی

HTML5

TODO HTML5

کلیدواژه‌ها

word cards, glossary, word class, sentence example, spelling, verb, noun, adjective, numeral, article, postposition, conjunction, pronoun, infinitive, participle, negative particle, disjunct, interjection, adverb, syllabication, hyphenation

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.