کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

محور اعداد

محور اعداد

تمرین جمع، تفریق، اعداد منفی و مجموعه هایی با تمرینات متنوع.

رياضى

توسعه مهارت, آموزشی

HTML5

کلیدواژه‌ها

number, number line, interval, operation, numbers, starting point, point, set, sequence, integer, neighbouring numbers, negative number, positive number, endpoint, section

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.