کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

جعبه ریتم

جعبه ریتم

ریتم های پلی فونیک ساده، با "ابزار موسیقی" موجود برای کودکان.

موزيك

توسعه مهارت, آموزشی

فلش

کلیدواژه‌ها

listening to music, rhythm, bar, rhythm, musical instrument, drum, applause, cymbal, spoon, triangle, tambourine, stamp, metronome, tempo, tempo, time-signature, voice type, polyphonic

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.