کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

کیت نوری

کیت نوری

لرزش ها را با لنزهای نوری، آینه ها و اشعه ها بررسی کنید!

فيزيك

آموزشی, آزمایش

فلش

کلیدواژه‌ها

optics, light, refraction, reflection, mirror, lens, convex, concave, focal point, angle of incidence, angle of reflection, medium, optical, prism, colour separation, imaging, converging lens, diverging lens, plane mirror, reflection, axis

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.