کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

صفحه نت کوچک

صفحه نت کوچک

راه سرگرم کننده ای برای ایجاد نت های نواخته شده. شامل چندین آهنگ تعبیه شده.

موزيك

توسعه مهارت, آموزشی, آزمایش

فلش

کلیدواژه‌ها

song, melody, rhythm, sheet music, nursery rhyme, bar line, time-signature, writing sheet music, note indicator, song collection, solmization, solmization syllable, piano

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.