کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

میکروسکوپ

میکروسکوپ

مجموعه ای از تصاویر در مورد اشیای میکروسکوپی و ارگانیسم هایی که برای چشم غیر مسلح نامرئی هستند.

زيست شناسى

تصویرسازی

HTML5

کلیدواژه‌ها

microscope, collecting, picture, picture, section, tissue, organ, prokaryote, unicellular eukaryotes, animal tissues, plant tissues, human tissues

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.