کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

مترونوم

مترونوم

مترونوم با سرعت قابل تنظیم و ریتم های مختلف.

موزيك

توسعه مهارت, تصویرسازی

فلش

کلیدواژه‌ها

song, rhythm, bar, tempo, time signature, moderato, andante, allegro, allegretto, presto

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.