کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

ترازو

ترازو

تعادل ترازو برای نشان دادن نابرابری و معرفی مفهوم معادله

رياضى

آموزشی, آزمایش

فلش

کلیدواژه‌ها

balance method, equation, systems of equations, two-pan balance, object, operation, unit conversion, mass, practicing

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.