کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

مکانیک

مکانیک

بازی هیجان انگیز در محیط فیزیکی واقعی برای مشاهده حرکات و نیروها.

فيزيك

آموزشی, آزمایش

فلش

کلیدواژه‌ها

mechanics, dynamics, experiment, law, motion, rotational speed, direction of movement, gravitation, velocity, Newton's cradle, thermodynamics, osmosis, Brownian motion, amalgamation, simulation, energy, kinetic energy, potential energy, mechanical energy, lever arm, force - counter force, physics, force, solids, body, Newton, Isaac Newton, Newton's Laws, forces, interaction, law of motion, demonstration, counter force, inertia, inertial frame, acceleration, pulling force, conservation of momentum, momentum

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.