کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

بلوک های منطقی

بلوک های منطقی

بلوک های منطقی برای کمک به درک مفهوم مجموعه ها.

رياضى

توسعه مهارت, آموزشی

فلش

کلیدواژه‌ها

logic, logical block, pierced, circle, triangle, square, grouping, guessing game, exercising ordinal numbers, difference, odd one out, comparison, memory improvement, true or false, exercise, exercise

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.