کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

حرکت ها

حرکت ها

نشان دادن اینکه مسیر به کدام مربع تخته شطرنج می رسد.

رياضى

HTML5

کلیدواژه‌ها

chess, step, piece, direction, learning directions, king, queen, bishop, rook, hussar, on foot, chessboard, black piece, white piece, castling, officer, board game

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.