کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ضرب المثل ها

ضرب المثل ها

مجموعه ضرب المثل ها و سخنان با تمرینات متنوع.

زبان مادری

توسعه مهارت, تصویرسازی, آموزشی

فلش

TODO HTML5

کلیدواژه‌ها

proverb, proverb, text, tradition, collection, proverb, proverb, meaning, meaning

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.