کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

زیبابین(کالیدوسکوپ)

زیبابین(کالیدوسکوپ)

محور تقارن را به صورت بازی همراه با تمرین ها نشان می دهد. همچنین می تواند به عنوان یک ویرایشگر آیکون مورد استفاده قرار گیرد.

رياضى

توسعه مهارت, تصویرسازی, آموزشی

HTML5

کلیدواژه‌ها

drawing, reflection, symmetry, sample, axis of symmetry, game, optical, shape, pattern, pattern, endless variations, game, mirror, reflection, reflection across an axis, colour

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.