کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

مربع جادویی

مربع جادویی

شماره های از قلم افتاده را پر کنید تا مجموع عددهای هر ردیف افقی یا هر ستون عمودی یکسان شود.

رياضى

فلش

کلیدواژه‌ها

operation, addition, subtraction

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.