کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

نمودار محتوا

نمودار محتوا

یک نمودار سازمان یافته و قابل جستجو از تمام محتوای آموزشی در سیستم mozaLearn (کتاب ها، فیلم ها، صحنه های سه بعدی، درس های دیجیتال).

عمومى

تصویرسازی

HTML5

کلیدواژه‌ها

3D, animation, collection, graph, relation, time travel, multilingualism, history, antiquity, Middle Ages, art, modern history, contemporary era, technology, transportation, economy, flora and fauna, human body, interactive, structural formula, net, node, model, 3D content, mozaik3D, three-dimensional, biology, geography, physics, chemistry, mathematics, science, demonstration, connection, connections, videó, mozavideo, textbook, lesson, lesson, educational material, mikrotananyag, search

ابزارهای مرتبط

Added to your cart.