کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

درخت سیب

سیب یکی از محبوب ترین میوه ها در سراسر جهان است.

بی دندان پرنده

یک خزنده بالدار ماقبل تاریخ، شبیه پرندگان. گرچه، هیچ ارتباط مستقیمی بین آن ها وجود ندارد.

مقایسه میوه های حقیقی و میوه های کاذب

فرابر ميوه های واقعی از مادگی توسعه مي يابد، در حالی كه فرابر میوه های کاذب از ساير قسمت های گل منشا می گیرد.

پنگوئن امپراطور

پنگوئن ها پرندگانی هستند که در قطب جنوب زندگی می کنند و با سرما و شنا سازگار هستند.

کژدم دم پهن

کژدم دم پهن یکی از خطرناکترین کژدم های جهان است.

تنوع اندام های تشخیص دهنده نور

چندین نوع مشابه چشم از طریق تکامل همگرا به طور مستقل توسعه یافته اند۔

تریلوبیت ها

اجداد عنکبوتیان و سخت پوستان متعلق به کلاس تریلوبیت.

آپاتوسور

دایناسور گیاهخوار با گردن بلند و دارای بدن قوی.

گرده

گرده برای لقاح تخمک گیاهان است. دانه های گرده در شکل ها و اندازه های متنوع، مشخصه گونه ها قرار می گیرند.

رتیل زانو قرمز مکزیکی

یکی از شناخته شده ترین گونه عنکبوت ها که اغلب به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود. نیش آن برای انسان کشنده نیست.

ماهیان زره دار پیش از تاریخ

گونه های منقرض شده ماهی که دارای ´زره´ ضخیم هستند که از سر محافظت می کنند۔

تیکتالیک

یک شکل انتقالی بین ماهی و چهاراندامان یا مهره داران چهار پا است.

ایکتیوستگا

یک دوزیست ماقبل تاریخ و نماینده اولیه چهاراندامان، که ۳۶۰ میلیون سال پیش منقرض شد.

درخت غول

درخت های غول بزرگترین ارگانیسم های زنده جهان به صورت انبوه هستند.

کوآنزیم A

کوآنزیم حامل آسیل که در هر دو فرآیند آنابولیک و کاتابولیک شرکت می کند۔

بالابان

بالابان پرنده ای بزرگ شکارچی است که در اروپا و آسیا پراکنده است۔

سنجاب زمینی اروپایی

جوندگان زیرزمینی در اروپای مرکزی و شرقی پراکنده هستند.

Banana

Banana is one of the most commonly consumed fruits in the world.

Giant panda

Let's learn about the bear species that became the symbol of species conservation.

Megarian banded centipede

This 3D introduces a centipede species widespread in the Mediterranean.

Added to your cart.