کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

MS-6408-EN

Click n' Learn

Man on the Move

Interactive 3D smartbook

Mozaik Kiadó
MS-6408-EN - ویرایش 1, 2019 - 64 صفحه

Learn about the history of land transport, from the time of the industrial revolution to the present. Follow the steps of the amazing development of technology from the invention of the steam locomotive to the construction of the most advanced racing cars.

نسخه دیجیتالی کلاس
نشریه دیجیتالی طراحی شده برای استفاده در مدرسه با تخته هوشمند
Added to your cart.