کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

MS-6401-UK

Click n' Learn

Наші осередки

Iнтерактивна 3D смартбук

Mozaik Kiadó
MS-6401-UK - ویرایش 1, 2019 - 64 صفحه

Читаючи цю книгу, ви почнете подорож у часі, що охоплює історію людства. Ми будемо подорожувати не тільки історичними епохами, а й континентами. Ви можете відкрити для себе захоплююче, кольорове розмаїття житлових будинків, від доісторичних печер до сучасних еко та будинків з низьким енергетичним споживанням, також зможете зазирнути всередину ескімоського іглу або намету бедуїнів.

نسخه دیجیتالی کلاس
نشریه دیجیتالی طراحی شده برای استفاده در مدرسه با تخته هوشمند
Added to your cart.