کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Let's measure time!

Let's measure time!

This lesson presents timekeeping devices and the types and units of time measurement.

فيزيك

نویسنده: Jóri Johanna

بازبین:

کلیدواژه‌ها

time, measuring time, clock, minute, second, day, week, month, quarter year, half year, century, millennium, quartz watch, hourglass, water clock, sundial, Pendulum clock, Spring driven watch, smartwatch, atomic clock, sunset, sunrise, clock face, hand, analogue watch, digital display, measurement, mathematics, history, astronomy, physics, Middle Ages, environmental studies, nature study

موارد مربوط

موارد مربوط

Time

In this lesson you will familiarise yourselves with the concept of time.

What do you know about speed?

This lesson presents the concept of speed.

And yet it moves Part 1

This lesson provides evidence of Earth's rotation and presents its consequences.

And yet it moves Part 2

The lesson introduces you to the movement of Earth around the Sun.

Let's practice positioning!

This lesson helps you understand what geographic coordinates are and how to use them.

The Cartesian and the polar coordinate system

Practise how to define a specific location using coordinate systems.

What can positioning systems be used for?

This lesson encourages the use of the Global Positioning System.

Where exactly?

Learn how to specify a location in a playful manner!

Where will we meet?

Let's find out how many pieces of information are necessary for specifying a location.

Mérjük meg!

A mérés, a mennyiségek, mértékegységek szerepéről szerzhetnek a tanulók gyakorlati tapasztalatokat a játékos feladatokon keresztül.

Added to your cart.