کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

پیتون هندی

پیتون هندی

برخی از گونه‌ها در قلمرو حیوانات وجود دارند که تنها با یک وعده غذایی ماهانه یا حتی با گرسنگی چند ماهه زندگی می‌کنند. نمونه چنین گونه‌هایی پیتون هندی است.

05:02

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

Indian python, python, reptile, snake, predator, kloáka, moulting, keratin scale, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.