کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

طعمه

طعمه

شکارچیان در بالای زنجیره غذایی از حیوانات دیگر تغذیه می‌کنند. رابطه آنها شکارچی و شکار است.

01:44

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

predáció, food chain, producer, consumers, apex predator, predator, omnivorous, herbivore, prey, food, ecology, animal, biology

Added to your cart.