کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

شتر

شتر

چرا شترها کوهان دارند؟ این حیوانات سرسخت کجا زندگی می‌کنند؟ پاسخ‌ها را از این فیلم بیاموزید/

03:51

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

camel, two-humped, dromedary, Bactrian, even-toed ungulate, mammal, tevefélék, Africa, desert, Asia, herbivore, eurytopic, fatty deposit, herd, sand, pen, temperature fluctuation, male camel, horse, foal, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.