کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

اسکیت‌باز تالاب

اسکیت‌باز تالاب

یک گونه حشره جالب آبزی که با استفاده از کشش سطحی قادر به راه رفتن روی آب است.

02:14

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

pond skater, Heteroptera, insect, surface tension, water pollution, Europe, shore, lake, animal, arthropods, biology

Added to your cart.