کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

اردک وحشی

اردک وحشی

یکی از رایج‌ترین اردک‌ها، اجداد اردک‌های خانگی هستند.

03:43

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

tőkés réce, wild duck, mallard, duck, bird, lúdalakúak, récefélék, drake, female, breeding plumage, aquatic lifestyle, preen gland, úszóhártyás láb, omnivorous, rejtőszín, shore, egg, hunting, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.