کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

گراز وحشی

گراز وحشی

ساکنین معمول جنگل‌ها. این‌ها اجداد خوک‌های اهلی هستند.

03:30

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

wild boar, mammal, even-toed ungulate, omnivorous, tusk, sounder, Wild piglet, gumós zápfog, snout, sow, subadult, pig, domestic pig, kan, truffle, viviparous, forest, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.