کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

مرغ دریایی سیاه‌پشت کوچکتر

مرغ دریایی سیاه‌پشت کوچکتر

گونه‌ای مرغ دریایی که معمولاً در اروپا یافت می‌شود. این گونه از طریق صدای مشخصی که ایجاد می‌کند به راحتی قابل تشخیص است.

01:54

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

seagull, lesser black-backed gull, bird, Laridae, Europe, sea, omnivorous, bird egg, colony, settlement, beak, káva, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.