کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

مهاجرت حیوانات

مهاجرت حیوانات

بعضی از حیوانات برای زنده ماندن، فواصل زیادی را به صورت فصلی طی می‌کنند.

04:35

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

migration, animal, grasshopper, butterfly, sea turtle, the green sea turtle, leatherback sea turtle, Arctic tern, stork, tern, Common cranes, European roller, Swallows, deer, wildebeest, zebra, climate change, migrating bird, migratory bird, breeding place, Serengeti, distance, herd, biology

Added to your cart.