کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

لومورها

لومورها

لومورها فقط در جزیره ماداگاسکار زندگی می‌کنند. در اینجا تعداد زیادی از حقایق جالب در مورد آنها وجود دارد.

04:07

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

Lemuridae, Ring-tailed lemur, lemur, primates, mammal, mammals, herbivore, stink fight, matriarchal, Africa, Madagascar, tool use, endangered species, scent gland, territory, zoo, scent, intelligence, animal, wild animal, vertebrates, biology

Added to your cart.