کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

لمور دم‌حلقه‌ای

لمور دم‌حلقه‌ای

این چشم‌گِردان یک مثال عالی برای تکامل یک گونه در انزوا جغرافیایی است. لمور به معنای "شبح" به زبان لاتین است.

03:41

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

Ring-tailed lemur, lemuriform, catta, monkey, lemur, mammal, primates, isolation, Madagascar, herbivore, group, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.