کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

لاکپشت لغزنده برکه‌ای

لاکپشت لغزنده برکه‌ای

حیوانات خانگی محبوب کودکان. آنها را می‌توان به راحتی توسط تکه‌های پشت چشم آنها تشخیص داد.

02:50

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

pond slider, tortoise, reptile, terrarium, hibernation, tortoise shell, predator, keratin shell, red-eared, egg, hind leg, swamp, claw, shore, water, invazív, vertebrates, animal, pet, biology

Added to your cart.