کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

لامه

لامه

حیوانات معمولی آند به عنوان چارپاهای باربر و به خاطر گوشت و پشمشان نگهداری می‌شوند.

03:41

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

llama, mammal, tevefélék, even-toed ungulate, herbivore, pet, Andes, South America, pack animal, animal, biology

Added to your cart.