کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

حیوانات نقاط قطبی

حیوانات نقاط قطبی

ویدئویی درباره پستانداران ساکن در مناطق آب و هوایی سرد زمین مانند خرس قطبی، فک و پلیکان.

04:36

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

polar region, polar bear, penguin, seal, mammal, bird, polar circle, tundra, jégmező, állandó fagy, predator, Arktisz, Antarctic, Bergmann-szabály, food chain, apex predator, sea, ocean, alga, webbing, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.