کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

اژدهای کومودو

اژدهای کومودو

بزرگترین گونه مارمولک که در انزوا زندگی می‌کند. حتی یک نیش از آن می‌تواند کشنده باشد.

03:58

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

monitor lizard, komodói varánusz, Komodo, dragon, reptile, lizard, varánuszfélék, predator, Asia, Indonesia, apex predator, parthenogenesis, keratin scale, egg, forked tongue, animal, vertebrates, biology

Added to your cart.