کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ازون ( O₃ )

ازون ( O₃ )

آلوتروپ اکسیژن، متشکل از سه اتم اکسیژن۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

chemistry, ozone, oxygen atom, allotropy

موارد مربوط

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است۔

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری۔

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

یخچال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن طرز کار یک یخچال را نشان می دهد۔

اکسیژن ( O₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

Added to your cart.