کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

زنگ ها

زنگ ها

زنگ یک ساز کوبه ای و ایدیوفون است. انواع مختلفی از زنگ ها وجود دارد.

موزيك

کلیدواژه‌ها

music, musical instrument, bell, cowbell, large church bell, curve, clapper, percussion instrument, handbell, church, sound of bells, pianist

موارد مربوط

Drums

Drums are played by hitting the membrane. There are many versions of drums.

کلیسای بندیکتین به سبک رومي (جاك ، مجارستان)

کلیسای بندیکتین به سبک رومي با دروازه ویژه ، که در قرن سیزدهم در مجارستان ساخته شده است.

ساز چنگ

ساز چنگ یکی از قدیمی ترین سازهای زخمه‌ای است.

پن فلوت

پن فلوت یا موسیقار از چندین لوله با طول به تدریج در حال افزایش تشکیل شده اند.

گیتار

گیتار از سازهای زخمه‌ای است که در اشکال مختلف موجود است.

شیپور

ترومپت یک ساز موسیقی با بالاترین ثبت در خانواده سازهای بادی برنجی است.

زیتر

زیتر یکی از سازهای معمولی موسیقی عامیانه مجارستان است که با زبانه زدن یا ضربه زدن به رشته ها اجرا می شود.

معبد بندیکتین (تیهانی، مجارستان)

معبد بندیکتین توسط پادشاه اندرو اول در سال 1055 تاسیس شد.

سازهای بادی چوبی

سازهای بادی چوبی با سازهای برنجی عمدتاً در نی متفاوت دارند.

لوت و هردی گردی

اولین نسخه از لوت در بین النهرین باستان ظاهر شد.

Gothic cathedral (Clermont-Ferrand, 15th century)

The cathedral named after the Assumption of Mary into Heaven is one of the gems of French Gothic architecture.

Piano

The piano is one of the most popular instruments in the world. It is a chordophone which produces sounds mechanically.

Recorder

The recorder is a woodwind musical instrument, a type of fipple flute.

String quartet

A string quartet consists of four string players, it appeared in the late 18th century.

Added to your cart.