کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

تاريخ

کلیدواژه‌ها

radar, Zoltán Lajos Bay, radar signal, antenna, radio frequency, frequency, radar station, radar echo, wave, sign, measuring instrument, reflection, distance measurement, receiver, transmitter, Moon, Earth, speed of light, mechanics, experiment, physical

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • سیگنالهای منتقل شده با چه سرعتی حرکت می کنند؟
 • براي رسيدن سيگنال به ماه چقدر زمان لازم بود؟
 • زولتان باي كجا درگذشت؟
 • سیگنالهایی در طول آزمایش معروف در چه فواصلي منتقل شده بودند؟
 • زولتان باي كجا متولد شد؟
 • در طول ۵۰ دقیقه ، یعنی مدت زمان آزمایش چه تعداد سیگنال منتقل شد؟
 • كدام یک از این موارد در مورد زولتان باي صحیح نیست؟
 • تيم تحقيقاتي به رهبري زولتان باي چه مسافتي را اندازه گيري كرد؟
 • سیگنال ها برای رسیدن به ماه و بازگشت به زمین چقدر زمان نیاز داشتند؟
 • آزمايش معروف زولتان باي كجا رخ داد؟
 • چه زماني آزمايش معروف زولتان باي رخ داد؟
 • این آزمایش منجر به ایجاد شاخه جدیدی از علم شد۔ کدام یک؟
 • کدام یک از این موارد در مورد ایستگاه راداری مورد استفاده در طول آزمایش صحیح نیست؟
 • این آزمایش معروف در کدام آزمایشگاه شرکت انجام شد؟
 • طبق افسانه ، بای از کجا می خواست در کودکی ماه را لمس کند؟
 • کدام دستگاه برای ذخیره سیگنال ها استفاده شده است؟
 • زولتان باي در کدام قرن به دنیا آمد؟
 • زولتان باي در كدام قرن كار كرد؟
 • تیم تحقیقاتی باي فاصله كدام جرم آسماني و زمين را اندازه گيري كرد؟
 • آيا درست است كه زولتان باي در ساخت لوله گاز و نور كار كرده است؟
 • چه کسی معاصر زولتان باي نبود؟
 • چه كسي با زولتان باي معاصر بود؟

نماها

موارد مربوط

ردیاب صوتي چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه ردیاب صوتي کار می کند۔

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

تلسکوپ ها

این انیمیشن تلسکوپ های نوری و رادیویی مورد استفاده در مشاهدات نجومی را نشان می دهد۔

بلندگو چگونه كار مي كند؟

در بلندگوها امواج صوتی با القای الکترومغناطیسی تولید می شوند۔

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

توپوگرافی تاریخی - شخصیت های مهم ، تاریخ مجارستان

مکان های مربوط به شخصیت های قابل توجه یا وقایع تاریخ مجارستان را بر روی نقشه پیدا کنید۔

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Magnetron

One of the most important components of the microwave oven is the magnetron, which produces the microwaves.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند۔

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

Added to your cart.