کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

تری اکسید گوگرد ( SO₃ )

تری اکسید گوگرد ( SO₃ )

یکی از اکسیدهای گوگرد، اسید سولفوریک را با آب تشکیل می دهد.

شيمى

کلیدواژه‌ها

sulphur trioxide, molecule, sulphuric acid, sulphuric acid production, molecular shape, volcanic gases, oleum, disulphuric acid, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

دی اکسید گوگرد ( SO₂ )

نشر دی اکسید گوگرد عامل اصلی باران های اسیدی است. یک محصول واسطه در تولید اسید سولفوریک است.

سولفید هیدروژن ( H₂S )

یک گاز سمی بی رنگ و با بوی مشخص تخم مرغ های فاسد شده. در آب های معدنی مشخص و آب های چشمه ها یافت می شود.

اسید سولفوریک ( H₂SO₄ )

مایع بدون رنگ، چسبناک، اسید قوی و با خوردگی زیاد، که در چندین فرآیند صنعتی استفاده می شود.

گوگرد ( S₈ )

ماده ای بی بو، زرد، جامد، شانزدهمین عنصر رایج در پوسته زمین است. یکی از شناخته شده ترین ترکیبات گوگرد پیریت است، همچنین به عنوان "طلای قلابی" شناخته می شود.

Added to your cart.