کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

تری متیل آمین ₃ ( CH₃ ) N

تری متیل آمین ₃ ( CH₃ ) N

آمین نوع سوم با بوی نامطبوع مشخص، که در غذای فاسد وجود دارد.

شيمى

کلیدواژه‌ها

trimethylamine, amine, nitrogen-containing organic compound, organic compound, decomposition product, fish odor, tertiary, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

فرمامید (متانامید) ( HCONH₂ )

مایعی بدون رنگ، کمی چسبناک، هیگروسکوپی که در تولید اسید فرمیک، هیدروژن سیانید و سایر ترکیبات آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربامید (اوره) ₂( NH₂ ) CO

یک ترکیب ارگانیک در ادرار پستانداران است که در تولید کود به عنوان منبع نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد.

Added to your cart.