کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

تری کلرید فسفر ( PCl₃ )

تری کلرید فسفر ( PCl₃ )

مایع بی رنگ که در هوای مرطوب دود می کند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

phosphorus trichloride, phosphorus, inorganic chemistry, molecule, chemistry

موارد مربوط

اسید فسفریک ( H₃PO₄ )

همچنین از آن به عنوان یک افزودنی غذایی، دفع سنگ آهک و ضد زنگ استفاده می شود.

یون فسفات ( PO₄³⁻ )

یون مرکبی که زمانی که یک مولکول اسید فسفریک پروتون آزاد می کند، تشکیل می شود.

Added to your cart.