کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

توسعه مدل اتمی

توسعه مدل اتمی

مراحل عمده در تاریخ نظریه ها و دیدگاه ها درباره ساختار اتم.

شيمى

کلیدواژه‌ها

atomic model, Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, Heisenberg, Schrödinger, nucleus, electron cloud, atomic structure, proton, electron, neutron, elementary particles, atomos, excitation, spectrum, quantum mechanics, chemistry

موارد مربوط

تشکیل مولکول های هیدروژن

اتم های هیدروژن در مولکول های هیدروژن کنار هم توسط یک پیوند کووالانسی نگهداری می شوند.

ساختار مولکول های نیتروژن

این انیمیشن ساختار مولکول های نیتروژن، با یک پیوند سیگما و دو پیوند پای را نشان می دهد که اتم ها کنار هم نگه می دارند.

شفافیت

این انیمیشن مفاهیم شفافیت و کدر بودن، اصل رادیوگرافی و خواص جذب نور مواد را نشان می دهد.

واکنش زنجیره ای

انرژي آزاد شده در هنگام شکافت هسته ای می تواند برای اهداف غير نظامی يا نظامی مورد استفاده قرار گيرد.

آزمایش رادرفورد

آزمایش رادرفورد وجود هسته های اتم با بار مثبت را اثبات کرد. نتایج آن منجر به تدوین مدل اتمی جدید شد.

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است.

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Added to your cart.