کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

توسعه حمل و نقل باری

توسعه حمل و نقل باری

این انیمیشن نشان از توسعه حمل و نقل بار، از چرخ دستی های اسب سواری تا کامیون های مدرن دارد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

freight transport, road transport, public road, vehicle, coach, lorry, cart, mail coach, transportation, geography

موارد مربوط

حمل و نقل جاده ای، کامیون مفصلی

کامیون های مفصلی نقش مهمی در حمل و نقل جاده ای ایفا می کنند۔

بمباردیه سی‌آرجی ۲۰۰ (۱۹۹۱)

هواپیمای مسافربری کوچک برای سرعت ، راحتی و کارایی اقتصادی طراحی شده است۔

منطقه صنعتی

املاک صنعتی زیرساخت ها و خدمات را برای شرکت ها فراهم می کند۔

طراحی و ساخت آزادراه

ما می توانیم در باند عبور دو طرفه در آزادراه حركت کنیم۔

تاریخچه ی هوانوردی

این انیمیشن خلاصه ای از تاریخچه ی هوانوردی را از قرون وسطا نمایش می دهد۔

Airport

Airports provide infrastructure and services necessary for aviation.

Domestic horse

Horses are domesticated odd-toed ungulates that are used for many purposes.

Mail coach service (Great Britain, 18th century)

Before the emergence of motorised vehicles, letters and parcels were delivered by horse-drawn mail coaches.

The Channel Tunnel

The Channel Tunnel is a 50.5 km long railway tunnel between the United Kingdom and France, beneath the English Channel.

The development of automobiles

Automobiles have evolved a lot since the late 19th century.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

ساخت اتومبیل

این انیمیشن نمای بیرونی، نمای داخلی، ساختار خودرو و عملکر آن ها را نشان می دهد۔

كاميون هاي حمل زباله

كاميون هاي حمل زباله در زندگي شهرك ها و شهرها نقش مهمي بازي مي كنند۔

Added to your cart.